Законодавчі зміни, що нас чекають у провадженні підприємницької діяльності

17 лютого 2011 року законодавець прийняв за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця (реєстр. N 7516), зокрема пропонується виключити поняття «свідоцтво про державну реєстрацію», положення про видачу самого свідоцтва, скасувати плату за одержання виписки з Єдиного державного реєстру при проведенні державної реєстрації: юридичної особи; фізичної особи підприємця; змін до установчих документів юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
Зокрема, у проекті Закону документом, що підтверджує створення юридичної особи, буде примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та примірник виписки з Єдиного державного реєстру. У разі зміни найменування юридичної особи реєстратор видаватиме один примірник виписки з Єдиного державного реєстру. Разом з тим, законодавець встановлює безстроковий термін чинності виписки.
Замість свідоцтва, фізична особа – підприємець матиме один примірник виписки з Єдиного державного реєстру.
Замість "анулювання реєстраційного свідоцтва" у адміністративному судочинстві буде використовуватися "примусова ліквідація" суб’єкта господарювання.

7 квітня 2011 року Верховна Рада прийняла за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який зокрема підвищив адміністративну відповідальність у разі порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, встановлює у Цивільному кодексі обов’язок фізичної особи — підприємця письмово повідомляти кредиторів про прийняте рішення щодо припинення її підприємницької діяльності, строк для розгляду претензій кредиторів; порядок припинення юридичної особи (ст. 111).
У Господарському кодексі встановлюється порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання (ст. 61). Товариство зобов’язане буде протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
Запроваджується у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації - принцип, згідно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням.
Цей принцип зводиться до наступного: у разі коли після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог, юридичній особі в установленому законом порядку органом ДПС та/або ПФ України не надані довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до ПФ України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторові документів, передбачених ч.1-3 ст. 36 цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди
Водночас, наявність заперечень органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, яке не є відкликаним, є підставою для залишення документів без розгляду.
Дії або бездіяльність державного реєстратора, посадових осіб органів державної податкової служби, ПФ України можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.

При цьому, збільшено перелік документів, що зберігаються реєстраційній справі юридичної особи (та фізичної особи – підприємця) зберігаються (додано повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про початок (або неможливість) проведення позапланової перевірки; про наявність заперечень органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи).
Позитивними є положення, що плата не справляється за прийняття засновниками (учасниками) або органом рішення щодо припинення юридичної особи, а також про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або про призначення ліквідатора, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди; а також за подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за принципом мовчазної згоди, постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця, про прізвище, ім’я, по батькові третьої особи (спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи підприємця).
Цікавим є положення (пропонована ч. 3 ст. 50-1 ЦК України), що вимоги кредиторів, про не визнані фізичною особою — підприємцем, діяльність якої припиняється, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.
« назад


версия для печати
Успешное обучение проэктировщиков
25.07.2012
Звернення стягнення на предмет застави можливо лише за рішенням суду.
28.02.2012
Где нужно будет регистрировать право собственности на недвижимое имущество в 2012 году?
30.11.2011
Банки будут выбивать долги по новым правилам
08.04.2011
Юридическое сопровождение при получении строительной лицензии
29.11.2012
Схема создания искусственной подсудности с помощью договора поручительства, заключенного без ведома должника
17.11.2012
Сам себе банкрот: анализ законопроекта о банкротстве физических лиц
17.11.2012
Реформирование в сфере регистрации права собственности на недвижимое имущество
30.11.2011
 

Хостинг сайтов